0_Geometrické vzorce - kartičky_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:147.41 KB
Formát dokumentu:XLSX
Popis:

Materiál je určen k procvičování geometrických vzorců hravou formou. Na jednotlivých listech prezentace jsou připraveny k vytištění dvojice odpovídajících si kartiček - vždy slovní zadání a vzorec. Žáci nejprve kartičky roztřídí do dvou skupin - zvlášť vzorce a zvlášť pojmy (slovní popis). K jednotlivým pojmům uvedeným na kartičkách pak hledají odpovídající vzorec a tvoří tak dvojice. Pokud jsou žáci s úkolem hotovi, mohou se stejnou sadou kartiček hrát pexeso a cvičit tak ještě navíc krátkodobou paměť.

Prezentace je rozdělena do několika listů podle věku žáků, pro každou věkovou skupinu jsou v příslušném listu zařazeny vzorce, které se v daném ročníku probírají. Pro souhrnné opakování všech geometrických vzorů je určen poslední list pro 9. ročník. U každé věkové skupiny je k dispozici ještě oboustranná verze kartiček, která může velmi dobře posloužit k samostatnému opakování a procvičování vzorců, po otočení kartičky má žák okamžitou kontrolu, zda si vzorec pamatuje správně. Materiál je připraven k okamžitému rychlému využití - stačí kartičky jednostranně či oboustranně vytisknout, případně zalaminovat.

K procvičení geometrických vzorů je určen ještě druhý materiál autorky Geometrické vzorce - pexeso dostupný také na tomto portálu. Tento materiál lze využít k procvičování vzorců a jejich využití ve slovních úlohách hravou formou.

Odkaz na soubor Geometrické vzorce - pexeso https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/materials/106632