0_Financni matematika 9_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.38 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Interaktivní výukový materiál je určen k netradičnímu individuálnímu opakování tematického celku finanční gramotnost. Formou interaktivního pdf dokumentu žáci řeší gradované úlohy z oblastí finanční matematiky, za správné vyřešení úloh sbírají části šifry, jejíž dekódováním se dozví heslo, které sdělí učiteli. Zvolená elektronická interaktivní forma je originální, neotřelá a pro žáky velmi poutavá.

Úlohy jsou zaměřené zejména na znalost základních pojmů z oblasti finanční matematiky i hospodaření státu a také na výpočty spadající do oblasti finanční matematiky. Úlohy použité zejména v druhé části materiálu vyžadují po žácích znalosti značně překračující rámec RVP pro ZV a jsou využitelné zejména ve třídách a školách s rozšířenou výukou matematiky či ekonomiky, případně na středních školách. 

Všechny úlohy jsou po formální stránce velmi pěkně a nápaditě zpracovány, žáci mohou úlohy řešit jak ve škole, tak jako součást domácí přípravy, případně při distanční výuce, nutné je nicméně mít pro řešení úloh k dispozici počítač a připojení k internetu.

V průběhu podzimu 2021 bude k dispozici podobný materiál, obsahově upravený tak, aby vyhovoval potřebám běžných základních škol a procvičoval základní témata celku finanční gramotnost hravou interaktivní formou.