0_Finanční matematika 7_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.2 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu byl vytvořen jako metodická podpora pro výuku základních pojmů finanční matematiky. Může sloužit jako osnova zápisu probíraného učiva, kterou žáci doplňují o vynechané klíčové pojmy, vysvětlení pojmů nebo metody výpočtů. 

Materiál obsahuje také vzorové úlohy, zaměřené zejména na výpočty změn cen vyjádřené pomocí procent, výpočty úroků z vkladů a výpočty daní (např. z příjmu). Součástí materiálu jsou autorská řešení všech předložených úloh, často s uvedením více různých způsobů výpočtu. 

Materiál je velmi pěkně zpracován, je přehledný, u každé úlohy je ponechán dostatek místa pro žákovská řešení. Místa, kam žáci dopisují zjištěné pojmy jsou přehledně označena. Pojmy použité v materiálu a způsoby prováděných výpočtů místy přesahují rámec ZŠ, všechny úlohy materiálu lze ale vyřešit použitím úměrností nebo pomocí základních operací s procenty. 

K materiálu jsou jako zajímavost přiloženy ukázky aktuálně platných platidel v ČR, některé historické české bankovky i speciální příležitostná platidla. Jako zpestření výuky či v matematickém kroužku lze využít také přiloženou sadu kartiček se slovními úlohami a platidly, s níž lze hrát různé obměny her pexeso a loto.