0_Faktomluva_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.82 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen pro studenty SŠ pro podporu procvičení vyhledávání informaci a hledání různých závislostí z grafů.

Jako zdroj dat autor použil portál https://www.gapminder.org, který má shromážděno velké množství dat týkajících se běžného života od více než sta rodin z několika desítek států z Evropy, Asie, Ameriky a Afriky. Je škoda, že všechna data neodpovídají průřezu rodin v jednotlivých státech, ale rodiny byly asi vybrány náhodně.

Materiál se skládá z úvodu a pracovního listu včetně autorského řešení.

Úvod je určen pro úvodní diskuzi mezi studenty řízenou vyučujícím. Témata jsou globálního charakteru a vede studenty k zamyšlení, zda jejich pohled je či není (a do jaké míry) zkreslen informacemi z médií.

Studenty zřejmě také zaujme část týkající se samostané (či skupinové) práce studentů. V této části autor nadnesl otázky a studenti mají na portále Gapminder vyhledat různé závislosti ve formě grafů a určit závěry. Tato část je doplněna autorským řešením.

Materiál je doplněn odkazy (texty i QR kódy) na grafy či zajímavá videa.

Materiál je využitelný nejen v matematice, ale např. i v občanské výchově, v základu sociálních věd či v podobných předmětech.