0_Derivace_Integraly_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:937.34 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je koncipován jako souhrn základních informací o derivacích a určitých integrálech.

V první části autor uvedl definici derivace a její využití v matematice a ve fyzice.Následně jsou uvedeny vzorce pro derivace funkcí a derivace elementárních funkcí.

Ve druhé části se autor zaměřil na integrály neurčité i určité a jejich význam a využití v matematice. Je škoda, že není zmínka o aplikováním integrálů ve fyzice. Následně jsou uvedeny vzorce pro základní neurčité integrály a dvě metody integrování.

Materiál sice nepřínáší nějaké nové poznatky, ale muže sloužit k "rychlému nahlédnutí" při derivování či integrování.