0_Barevní hadi_2020

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:485.25 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál obsahuje pracovní listy na téma rovinné geometrické tvary, sčítání a odčítání v oboru čísel do 10, poznávání barev.

K dispozici je pět cvičení se zadáním. Materiál neobsahuje řešení.

Žáci pracují s barevnými hady, kde mohou pojmenovávat jejich vlastnosti a řazení jednotlivých tvarů, porovnávat velikost a množství.
V závěru spočítají početní řetězec.