0_AZ kviz_3b_zasobnik uloh rovnice a nerovnice_2020

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:844.73 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál obsahuje 25 rovnic, nerovnic a soustav rovnic, které byly využity v materiálu 0_AZ kviz_3a_rovnice a nerovnice_2020.

Úlohy ve zveřejněném stavu mohou sloužit např. jako úlohy na opakováním i bez AZ kvízu.

V sadě se vyskytují:

  • Lineární rovnice a nerovnice
  • Soustavy lineárních rovnic a nerovnic
  • Rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
  • Kvadratické rovnice a nerovnice
  • Exponenciální rovnice
  • Logaritmické rovnice
  • Goniometrické rovnice

Domnívám se, že soubor úloh lze využít při výuce.