0_Auta a plachetnice_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:346.44 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál se skládá ze dvou úloh. V první z nich žáci sledují poznávací značky aut a podle daných čísel se rozhodují (počítají), zda se jedná o příklad na sčítání nebo na odčítání. Poté značku vybarví. Ve druhé úloze žáci počítají příklady a jejich výsledky vybarví do čtvercové tabulky. Pokud budou počítat dobře, ukáže se jim obrázek.