0_3. krize matematiky_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.03 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určený především pro podporu vyučujících, kteří pracují se studenty s výrazným zájmem o matematiku. Může se jednat o výběrové skupiny nebo např. matematické kroužky.

Práce je rozčleněna do tří částí dle časového období: Matematika 18. století, Matematika 19. století a 20. století.

Prezentace je koncipována jako kostra přednášky pro vyučujícího, který má značné znalosti z historie matematiky a má přehled o významných matematicích a jejich dílech napříč staletími.

Domnívám se, že materiál je zpracován přehledně a je vhodný pro použití při výuce či mimoškolní činnosti zaměřené na talentované zájemce o historii matematiky.