Úřad pořádal kulatý stůl k tématu obchodování s lidmi

Administrativní a školicí centrum krajského úřadu v brněnské ulici Cejl hostilo ve čtvrtek (22. února 2024) kulatý stůl k tématu obchodování s lidmi. Setkání odborníků a zástupců institucí zorganizoval odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ve spolupráci s krajským odborem školství.

Hlavním cílem akce bylo především zlepšení identifikace potenciálních obětí tohoto druhu kriminality a zdokonalení vzájemné spolupráce a komunikace orgánů veřejné správy, nestátních neziskových organizací a dalších zainteresovaných subjektů. Setkání se zúčastnili zástupci Ministerstva vnitra, Policie ČR, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Probační a mediační služby ČR, Magistrátu města Brna, Úřadu práce, organizací pracujících s cizinci a zejména všech nestátních neziskových organizací působících na jižní Moravě, které se při své činnosti mohou setkávat s oběťmi této trestné činnosti.