Spolek vypravěčů učí školáky naslouchat příběhům a umění

Lektoři živého vyprávění a vypravěči ze sdružení Storytelling CZ již deset let ve spolupráci s pedagogy připravují představení na míru třídám, osnovám, žákům i učitelům. Nabídku hodiny storytellingu (tedy vyprávění příběhu) nabízejí i jihomoravským školám.

„Příběhy učí děti naslouchat, propojují a ucelují kontext a otevírají bránu k vlastní představivosti,“ říká Dominika Šindelková ze spolku Story Telling. Vyprávění je podle ní pro školní kolektivy alternativou k návštěvě divadla nebo jiné volnočasové aktivity.
„Vyprávíme vzdělávací příběhy a učíme vyprávět děti i pedagogy. Anotace k našim programům najdou zájemci na našem webu. Workshopy pro pedagogy děláme na míru, umíme přizpůsobit délku i obsah konkrétním požadavkům,“ vysvětluje Šindelková.

Vyprávěcí programy jsou určeny pro různé věkové skupiny, a to od kolektivů mateřských škol až po středoškoláky. Spolek nabízí buď tzv. vypravěčské inscenace v délce jedné vyučovací hodiny, kde žáci vyprávění poslouchají, nebo vypravěčské dílny (120–240 minut), v nichž se žáci sami učí vypravěčskému umění.
A proč právě živé vyprávění? „Příběhy vzdělávají. Při procesu zapamatování probíhá selekce, protože člověk vnímá obrovské množství podnětů a zapamatovat si všechno není schopný. Musí si ze všech podnětů vybírat a tak si pamatuje to, co je pro něj nějakým způsobem zajímavé, potřebné či významné. Ostatní informace zapomíná, nebo si je ani nevštípí,“ upozorňuje Šindelková.

Příběhy v nás vzbuzují emoce, empatii, vytvářejí kontext, a tak se pro nás stávají mnohem lépe zapamatovatelné než suchá fakta. Živé vyprávění navíc napomáhá podporovat sounáležitost a společenství. Spolek Story Telling poukazuje na to, že vyprávění příběhů se jako metoda využívá ve vzdělávání po celém světě.
Více informací najdete na webu www.story-telling.cz.