Nabídka kurzů pro neaprobované fyzikáře

Učíte fyziku na ZŠ nebo SŠ, ale nemáte ji vystudovanou? Dlouho (nebo nikdy) jste fyziku neučili a nejste si jisti jejími základy? Tyto kurzy by vás mohly zajímat.

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (MFF UK) si uvědomuje situaci s neaprobovaností učitelů fyziky a vypsala několik kurzů fyziky, které mají výrazně pomoci našim neaprobovaným kolegyním a kolegům na SŠ a ZŠ fyziku vyučovat. Jde o kurzy základů fyziky, ne o rozšiřování obzorů již zkušených fyzikářů. Podrobné informace o kurzech jsou na: https://www.mff.cuni.cz/cs/kdf/ucitele/neaprobovani a je zde také uveden kontakt kvůli případným dotazům. 

Kurzy proběhnou v 1. pololetí 2024 / 2025, jsou mírně zpoplatněny a úspěšný účastník obdrží osvědčení MFF UK.