Nabídka Certifikace Podnikavá škola

Lipka – pracoviště Podnikavá mysl nabízí školám podpůrný a motivační nástroj pro rozvoj výchovy k podnikavosti.

Přidejte se k jihomoravským školám, které rozvíjí výchovu k podnikavosti ve vzdělávání a tím efektivně připravují své žáky a žákyně pro život ve 21. století.

Co je certifikace Podnikavá škola?

Prestižní ocenění určené školám v Jihomoravském kraji, které reprezentuje jejich aktivní celoškolní přístup k rozvoji výchovy k podnikavosti.

Certifikace pomáhá školám jednoduše a systematicky aplikovat aktivity na rozvoj výchovy k podnikavosti a kompetenční pojetí nových Rámcových vzdělávacích programů do každodenní praxe. Celý proces motivuje školy k inovacím ve výuce, nabízí postupy pro jejich implementaci a pomoc v podobě přímé metodické podpory, konzultací, workshopů i dalšího vzdělávání vyučujících.

 

V Jihomoravském kraji již proběhl pilotní proces certifikace na devíti základních a středních školách různého zaměření, které obdržely své certifikáty 4. června 2024 na podnikavé konferenci Jak žije podnikavá škola.

 

Jedná se o tyto školy:

●     Střední škola technická a ekonomická Brno – úroveň leader,

●     Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice – úroveň střední,

●     Základní škola Brno Horácké náměstí 13 – úroveň střední,

●     Střední škola polytechnická Kyjov – úroveň střední,

●     Hotelová škola s.r.o. – úroveň základní,

●     ZŠ a MŠ Podomí – úroveň základní,

●     Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy – úroveň základní,

●     ZŠ a MŠ Pozořice – úroveň základní,

●     Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno – úroveň střední.

 

Jak probíhá proces certifikace?

 

1. Projevení zájmu

Vyplňte online formulář a projevte tak zájem o certifikaci.

 

2. Úvodní schůzka (online)

Vysvětlíme vám proces certifikace a domluvíme se na dalších krocích.

 

3. Vyplnění dotazníku kritérií

Zmapujete si, jak daleko je vaše škola v oblasti výchovy k podnikavosti.

 

4. Certifikační workshop u vás ve škole

Společně vytvoříme akční plán výchovy k podnikavosti s dílčími kroky pro nejbližší období.

 

5. Zavádění výchovy k podnikavosti do života školy

Realizujete jednotlivé cíle z akčního plánu výchovy k podnikavosti.

 

6. Setkání k vyhodnocení dosažené úrovně

Vyhodnocujeme naplnění akčního plánu výchovy k podnikavosti a splnění podmínek pro přidělení certifikátu. Plánujeme další rozvoj výchovy k podnikavosti.

 

7. Udělení ocenění Podnikavá škola

Oceňujeme vaši školu za dosažený posun ve výchově k podnikavosti na podnikavé konferenci.

 

Máte-li zájem stát se podnikavou školou, prvním krokem je přihlásit se jako zájemce o certifikaci. Na základě přihlášení se vám ozveme a domluvíme se na dalších krocích, včetně realizace úvodního hodinového seznámení s certifikací pro vedení školy.