ISŠ automobilní školí pedagogy na alternativní pohony aut

Školení pedagogů na unikátních pomůckách elektromotorů – makety i realistické zobrazení. Nabídka školení dalším zájemcům z řad pedagogů nebo studentů.

Díky projektu IDZ JMK se na Integrované střední škole automobilní Brno (ISSA) setkali pedagogové z pěti dalších automobilových škol z JMK, kteří absolvovali školení na téma Alternativní pohony – Elektromobilita. ISSA disponuje jedinečnými učebními pomůckami, různými druhy elektromotorů, a to jak ve formě maket ve speciální učebně (elektrolaboratoř), tak reálných motorů v elektrovozidlech v dílenských pracovištích, na kterých je možné simulovat práci nejen s vysokým napětím. Tematicky se pedagogové věnovali následujícím okruhům: sériová a paralelní diagnostika VN akumulátoru, test degradace VN akumulátoru, uvedení vozidla do beznapěťového stavu, měření na modelu zástavby elektromobilu, diagnostika a hledání závad na modelu zástavby elektromobilu. V rámci sdílení odborných učeben nabízíme možnost školení dalším zájemcům ať už z řad pedagogů nebo žáků SŠ i VŠ. V případě zájmu kontaktujte Jaroslava Vlasáka: jaroslav.vlasak@issabrno.cz.

 

Klára Papalová

projektová manažerka