Filipův pohár 2023/24

Soutěž pro žáky 6. tříd základních škol a prim 8letých gymnázií. Aby žáci mohli postoupit do celostátního kola a vyhrát, je nutné, aby školu do 3. ročníku zaregistroval jejich učitel či ředitel školy.

Pokračuje registrace (konec 15.10.2023) do třetího ročníku Filipova poháru finanční gramotnosti, který pořádá ČSOB ve spolupráci s Policií České republiky, Asociací Science center a Českou národní bankou.

Filipův pohár finanční gramotnosti zábavným způsobem ověřuje znalosti dětí v zacházení s penězi, hospodaření domácnosti, v oblasti moderních platebních metod i finančních produktů.

V krajských kolech soutěžili žáci 6. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií od 1. listopadu do 30. listopadu v unikátní výukové aplikaci Filip – Poznej svět financí.

V první kole – tzv. krajském kole soutěží žáci sami za sebe v aplikaci Filip – Poznej svět financí. Do celostátního finále (koná se 29. ledna 2024 v Praze) postoupí z každého kraje vždy jedna škola. Pořadí škol v kraji určí součet 5 nejlepších žáků, kteří soutěžili v aplikaci Filip v krajském kole. Finálové se uskuteční v reprezentativních prostorách centrály České národní banky v centru Prahy, zúčastní se ho čtrnáct pětičlenných týmů. Vítězové dostanou hodnotné ceny: tablet iPad Air pro každého ze členů týmu

Veškeré potřebné informace naleznou školy na stránkách projektu www.csob.cz/filipuvpohar. Aby žáci mohli postoupit do celostátního kola a vyhrát, je nutné, aby školu do 3. ročníku zaregistroval jejich učitel či zástupce školy.

Pro registraci do krajského kola musí zástupce za školu vyplnit formulář dostupný na www.csob.cz/filipuvpohar.

Kontakt:
Stanislav Hötzl
vedoucí projektu finanční, digitální a udržitelné vzdělávání ČSOB pro školy

Československá obchodní banka, a. s.
Centrum podpory prodeje RET
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

mobil: +420 724 335 186
e-mail: sthotzl@csob.cz
http://www.csob.cz/