DIGI roadshow pro učitele základních a středních škol: Digihračky v informatice

Na DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití těchto učebních pomůcek zábavnou formou v informatice.

S novou informatikou se nám do škol dostalo mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití těchto učebních pomůcek zábavnou formou v informatice. Vyzkoušíme si tradiční i netradiční aktivity pro rozvoj informatického myšlení žáků tak, aby škola byla stále hrou. V jednotlivých workshopech se zaměříme na sdílení příkladů dobré praxe z výuky. Budeme společně sdílet zkušenosti s využíváním těchto pomůcek (co se daří, co se nedaří), včetně péče o ně. 

Harmonogram:

14:00–14:15 Zahájení na krajských pracovištích (uvítání účastníků, sdělení harmonogramu akce, průběhu akce...)

14:15–14:35 Celostátní zahájení DIGI roadshow
14:35–17:00 Společný program, sdílení příkladů dobré praxe (diskuze účastníků a odborníků na krajském pracovišti NPI)
17:00–17:20 Výstup z krajských pracovišť
17:20–18:00 Závěr, diskuze 

 

Účastníci se seznámí s možnostmi využití nejrůznějších učebních informatických pomůcek. Na vlastní kůži si vyzkouší aktivity s digihračkami, porozumí naplnění výstupů RVP v informatice. Pochopí rozdíl mezi účelným a neúčelným využitím těchto nástrojů v hodinách informatiky. 

 

V Brně se účastníci mohou těšit na workshop lektora Jaroslava Hicla:

Práce se stavebnicí Micro:bit Starter kit: Účastníci se v připravených aktivitách seznámí s vybranými úkoly z obsahu připravených lekcí stavebnice Micro:bit Starter kit. (učitelé informatiky, žáci 8. a 9. ročníků ZŠ) 

 

Více informací najdete na: https://revize.edu.cz/digiroadshow

Přihlásit se můžete na tomto odkazu: https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=108193&operace=detail

Videopozvánka: https://youtu.be/yia6OGFuPoI

 

 

Marta Fleischhansová