Centrum metodické podpory Vyškov

CMP Vyškov je součástí Mateřské školy, základní školy a střední školy Vyškov, která vzdělává děti a žáky s mentálním postižením, kombinací více vad a autismem. Cílem klíčové aktivity je podpora rovných příležitostí v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků základních škol.

Nabízíme podporu při vzdělávání žáků s mentálním postižením a žáků s více vadami, kteří se vzdělávají v běžných základních školách. Podporujeme především pedagogy a asistenty pedagogů, kteří tyto žáky vzdělávají. Nebráníme se ani setkání s rodiči žáků s mentálním postižením. V rámci metodické podpory nabízíme konzultace ohledně organizace výuky, forem a metod práce. Průběžně poskytujeme nabídku vhodných učebnic, pracovních sešitů, učebních a speciálních didaktických pomůcek. Pedagogům pomáháme s metodikou výuky, nastavením a realizací podpůrných opatření, výběrem učebnic a pomůcek, s tvorbou výukových materiálů. Na základě jejich zájmu poskytujeme konzultace nebo zpětnou vazbu při náhledech do výuky. Nabízíme také možnost tandemové výuky a metodické návštěvy přímo v naší škole.

Podporu školám poskytují tři zkušené metodičky a jedna konzultantka. Kromě škol, které s námi spolupracují v rámci CMP, se na nás mohou obrátit prostřednictvím přiloženého formuláře i další pedagogové či školy se svými dotazy. Metodičky se budu snažit poskytnout podporu či konzultaci nebo předají kontakt na jiného odborníka.

Web školy:  www.mszsvyskov.cz

Adresa školy:

Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace

Sídliště Osvobození 681/55

682 01  Vyškov

Kontakty:

Konzultantka CMP a ředitelka školy: Mgr. Jana Vágnerová, email: j.vagnerova@mszsvyskov.cz

Metodičky:

Mgr. Renáta Bajajová, email: r.bajajova@mszsvyskov.cz

Mgr. Radmila Francová, email: r.francova@mszsvyskov.cz

Mgr. Jitka Kozáková, email: j.kozakova@mszsvyskov.cz