Centrum metodické podpory Tišnov

CMP Tišnov funguje při Střední škole a základní škole Tišnov, příspěvkové organizace. Základní škola se věnuje vzdělávání žáků se SVP ve dvou větvích - vzdělávání žáků s poruchami chování a vzdělávání žáků s mentálním postižením. Cílem našeho CMP je podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – mentálním postižením v hlavním vzdělávacím proudu. Jsme malá škola, naše třídy jsou malotřídního typu, v každé třídě máme asistenta pedagoga, část hodin učíme s tandemovými učiteli.

Podporu v podobě metodické pomoci, rychlých konzultací či osobních návštěv v naší základní škole či v zapojených školách vyhledávajíc speciální pedagogové, výchovní poradci či poradkyně, učitelé i asistenti pedagoga.

Konkrétně pomáháme s metodikou výuky, organizací výuky, provádíme vzájemné náhledy do hodin a tandemovou výuku, je možné s námi řešit i nastavení individuálního vzdělávacího plánu či další vzdělávání. Jako CMP poskytujeme konzultace, rady, zpětnou vazbu, pracovní a metodické listy i pomůcky. Velmi vyhledávané jsou pak workshopy, kde se sdíleli příklady dobré, ale i špatné praxe. Jsme schopni poradit i s novinkami a úpravami ŠVP. Zapojeným pedagogickým pracovníkům jsme schopny pomoci s pomůckami přímo na míru.

Web školy:www.skolatisnov.cz

https://zakladni.skolatisnov.cz/centrum_metodicke_podpory/ - přímý proklik na stránku, kde zveřejňujeme materiály, které v rámci CMP tvoříme.

Adresa školy:

Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace

Náměstí Míru 22, 66625 Tišnov                                   

Personální obsazení CMP:

Konzultant:     

Mgr. Dana Staňková, ředitelka školy, email: stankova@skolatisnov.cz, tel. 725 557 648

Metodičky:

Mgr. Marcela Přikrylová, prikrylova@skolatisnov.cz

Mgr. Dana Staňková, stankova@skolatisnov.cz

Mgr. Petra Zapletalová, zapletalova@skolatisnov.cz