Centrum metodické podpory Kociánka, Brno

CMP Kociánka sídlí v prostorách Mateřské školy a základní školy Brno, Kociánka. Cílem klíčové aktivity je podpora rovných příležitostí v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků základních škol. Nabízíme podporu při vzdělávání žáků s tělesným postižením a žáků s více vadami, kdy se kombinuje postižení tělesné s postižením mentálním, a kteří jsou zařazeni do běžných škol. Podporujeme zejména jejich pedagogy a asistenty pedagoga, spolupracujeme se speciálními pedagogy na školách v rámci školního poradenského pracoviště. Na školách pomáháme s metodikou výuky, nastavením a realizací podpůrných opatření, výběrem vhodného školního nábytku, pomůcek pro rozvoj jemné i hrubé motoriky, s tvorbou výukových materiálů. Pedagogům poskytujeme konzultace, na základě náhledů do výuky zajišťujeme poradenský servis a zpětnou vazbu. Nabízíme také možnost tandemové výuky a metodické návštěvy přímo v naší škole. Jsme schopni poradit a nastavit motivační systém také v případě nežádoucího chování žáků. V případě, že má žák závažné potíže v komunikaci (těžká dysfázie, dysartrie, anartrie) jsme schopni pomoci s nastavením náhradního způsobu komunikace. V CMP Kociánka pracují dvě zkušené metodičky jedna konzultantka. Školy se mohou prostřednictvím formuláře na webu obracet na CMP se svými dotazy a požadavky. Metodičky následně poskytnou podporu prostřednictvím osobní návštěvy nebo konzultace.

Adresa školy:

Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, příspěvková organizace

Kociánka 2801/6a

612 00  Brno

Kontakty:

Konzultantka CMP a ředitelka školy: PaedDr. Jana Kadlecová, e-mail: kadlecov@sskocianka.cz

Metodičky CMP: Mgr. Lenka Nekužová, e-mail: nekuzova@sskocianka.cz

                               Mgr. Ivana Cimbálníková, e-mail: ivana.cimbalnikova@sskocianka.cz

Web školy: www.skola-kocianka.cz