Centrum metodické podpory Břeclav

CMP Břeclav pracuje na MŠ a ZŠ pro zdravotně znevýhodněné, Břeclav, Herbenova 4 již od září 2020. Cílem klíčové aktivity je podpora rovných příležitostí ve vzdělávání v oblasti inkluzivního vzdělávání základních a středních škol. Zaměřením našeho CMP je pomoc a podpora pedagogům a asistentům pedagoga na běžných základních školách, kteří vzdělávají žáky s mentálním postižením.

V CMP Břeclav pracuje jeden konzultant a tři metodičky.

Seznamujeme pedagogy i asistenty pedagoga s konkrétními metodickými postupy, organizací výuky, formami motivace, hodnocením, učebními materiály a pomůckami vhodnými pro práci s žáky základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Při tandemových výukách v centru sledují pedagogové výuku v oddělení a spolupráci učitel – asistent pedagoga.

Radíme při sestavování tematických a individuálních plánů.

Poskytujeme konzultace, pracovní listy do jednotlivých předmětů a metodické návody pro výrobu a práci s učebními pomůckami.

Nekritizujeme, radíme a metodicky vedeme.

Naším cílem je zajistit, aby měl mentálně postižený žák pro svůj rozvoj v rámci svých možností co největší podporu a odborné vedení, aby chodil do školy rád a rozvíjel se po všech stránkách.

Uvítáme, když se školy na nás obrátí na základě vlastního zájmu o radu a podporu při řešení konkrétních problémů a situací.

Web školy:  www.zsherbenova.cz

Adresa školy:

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

Herbenova 2969/4, 690 03 Břeclav

Kontakty:

Konzultantka CMP a ředitelka školy: Mgr. Alice Magdonová, email: magdonova@zsherbenova.cz

Metodičky (speciální pedagožky s dlouholetou zkušeností s žáky s mentálním postižením ve výuce):

Mgr. Marta Gálová, email: galova@zsherbenova.cz

Mgr. Jana Petrjanošová, email: petrjanosova@zsherbenova.cz

Mgr. Pavla Vlčková, email: vlckova@zsherbenova.cz

 

Ukázka metodického listu a pracovních listů