Dagmar Horká

referent financování - referent kontroly a odvodů za porušení rozpočtové kázně, evidence protokolů kontroly ČŠI, OKP, OŠ, statistika, analytika - kraj i pověřené obce Hodonín, Břeclav

E-mail: horka.dagmar@jmk.cz
Telefon: 541 653 424