Seminář Přírodní vědy a antika

Přírodní vědy a antika

seminář DVPP určený zejména SŠ vyučujícím přírodovědných předmětů

DATUM KONÁNÍ: 5. 4. 2024

MÍSTO KONÁNÍ: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (místnost bude upřesněna podle počtu účastníků)

PROGRAM:

10:00 zahájení semináře

10:15-11:15

Poznal starověk ekologickou krizi? doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D. (FF MU, Brno) Starověké civilizace (Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína, předkolumbovské civilizace, Řecko, Řím) byly úzce propojeny s přírodou. Vegetační i zemědělský cyklus určoval rytmus života celé společnosti. Příroda byla vnímána jako posvátný prostor, sakrální úctě se těšily hory, prameny, stromy, lesy, zvířata. Navzdory tomu starověké civilizace vyvolaly řadu ekologických problémů, které přispěly k jejich úpadku a kolapsu. Některé z důsledků můžeme v krajině vidět dodnes a jsou pro nás poučením a varováním. Přednáška se bude zabývat zmíněnými ekologickými problémy, jejich příčinami a důsledky a s nimi spojenými ekonomickými a sociálními krizemi, které měly dopad na stabilitu starých civilizací. Připomenuty budou i přírodní katastrofy, které poznamenaly jejich vývoj. Pozornost bude zároveň věnována snahám těmto problémům čelit, včetně dobových pokusů o ochranu přírody („zelené“ zákonodárství). Přednáška se bude opírat o dobové písemné i archeologické prameny.

11:30-12:30

Literatura raného novověku aktuálně – Johannes Kepler prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. (MFF UK, Praha) V přednášce představíme Keplera jako matematika a rovněž úžasného literáta. To vše na příkladu pakování koulí.

13:00-14:00

přestávka na oběd

14:15-15:15

Floreat lingua Latina in scientiis naturalibus semperviva: Latina jako „zombie“ jazyk stále vzkvétající v přírodních vědách Bc. Jan Fiedler (PřF UK, Praha) 1. Historie používání latiny v přírodních vědách. 2. Výhody latiny jako nemrtvého zombie jazyka: zafixovaný význam slov (odborné termíny), mezinárodní platnost apod. 3. Binomická nomenklatura v éře bioinformatiky. 4. Kdy a jak pro mě byla znalost latiny užitečná při studiu a výzkumné činnosti. 15:30 diskuse na téma propojování přírodních a humanitních věd

Hlaste se, prosím, pomocí tohoto webového formuláře. Přírodní vědy a antika - přihláška (google.com)

Účast na semináři je bezplatná. Každý obdrží certifikát o absolvování.

Důležité informace
Datum od5. dubna 2024
Datum do5. dubna 2024
Registracehttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIk4EkPgtQYgYrHGTlWhjnO_iaAZMVftRDuf4hamqyLfHObA/viewform
Harmonogram
5. dubna 202410 - 15:30 (5,5)
Nejbližší akce

31. 1. 2024 23. 4. 2024

Podpora kompetencí pedagogických pracovníků formou uceleného vzdělávacího programu

Podpora kompetencí pedagogických pracovníků Obsah: Ucelený vzdělávací program nabízí účastníkům presenční semináře a on-line konzultace zaměřené na zvýšení kompetencí pedagogů v jejich práci. Témata...

1. 2. 2024 30. 6. 2024

STEAM klub Architektura

STEAM klub pro středoškoláky v JMK Téma: Architektura ve veřejném prostoru Školitel: Ing. arch. Tomáš Pavlíček Společně projdeme celým procesem podrobné analýzy vybraného místa a navrhováním jeho...

12. 2. 2024 21. 6. 2024

STEAM klub Chronobiologie

STEAM klub pro středoškoláky v JMK Obor: Chronobiologie Téma: Jak se stát hodinářem svého vnitřního času? Školitel: Mgr. Vendula Lužná, Ph.D. Čas konání: 16:00 - 18:30 každé druhé pondělí 12.2....