Podpora a rozvoj kreativního myšlení u nadaných žáků s využitím digitálních technologií (online)

Podpora a rozvoj kreativního myšlení u nadaných žáků s využitím digitálních technologií Téma kreativity ve vzdělávání je na jedné straně obtížně uchopitelnou proklamací, na straně druhé představuje základní požadavek na to, jak má edukace vypadat, zvláště pokud jde o práci s nadanými žáky, ať již na druhém stupni základních škol nebo na středních školách. Cílem semináře bude společně s učiteli téma kreativního přístupu k práci s informacemi a k učení uchopit, především v kontextu digitálních technologií – od blogů a interaktivních nástěnek, přes aplikace na tvorbu myšlenkových map až po využití umělé inteligence v běžné práci ve třídě. Příklady budou voleny především z předmětů humanitních a z informatiky, což ale nevylučuje zapojení učitelů jiných aprobací.

O lektorovi: Michal Černý působí jako odborný asistent na Katedře informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně, dlouhodobě se podílí ale také na vzdělávání budoucích sociálních pedagogů na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Odborně se profiluje v oblasti informační gramotnosti, technologií ve vzdělávání a změn, které tyto fenomény přinášejí do cílů vzdělávání. Původním vzděláním je středoškolský učitel. Je autorem více než dvou desítek knih (nejen) pro učitele a bezpočtu popularizačních i vědeckých článků.

Důležité informace
PořadatelJCMM, z. s. p. o.
Datum od7. června 2023
Datum do7. června 2023
Registrace do14. února 2023
Kapacita15
Počet hodin3
Registracehttps://kap.cepac.cz/ActivityRegistration.aspx?arId=63817441720710894765444846
Harmonogram
7. června 202314:00 - 17:00 (3:00)
Nejbližší akce

6. 12. 2023

Workshop pro COV IT

Vážení přátelé, členové platformy COV IT, srdečně vás zveme na sdílení dobré praxe, kde budou mít zejména učitelé Informačních technologií možnost a příležitost si sdílet své poznatky z pedagogické...

7. 12. 2023

Platforma NÁBYTKÁŘSTVÍ

Platforma NÁBYTKÁŘSTVÍ Obory vzdělání Truhlář, Čalouník, Nábytkářská a dřevařská výroba, Uměleckořemeslné zpracování dřeva, Umělecký truhlář a řezbář Organizující škola: Masarykova střední škola...

8. 12. 2023

Vize jako kompas a hnací síla žákovských projektů, týmu i jednotlivce

Vize pomáhá nejen určovat směr života jednotlivců, ale i podnikavých projektů a žákovských týmů. Schopnost představit si budoucnost, připravit scénáře na výzvy, které přichází a pružně formulovat nápady...