Podpora a rozvoj kreativního myšlení u nadaných žáků s využitím digitálních technologií (online)

Podpora a rozvoj kreativního myšlení u nadaných žáků s využitím digitálních technologií Téma kreativity ve vzdělávání je na jedné straně obtížně uchopitelnou proklamací, na straně druhé představuje základní požadavek na to, jak má edukace vypadat, zvláště pokud jde o práci s nadanými žáky, ať již na druhém stupni základních škol nebo na středních školách. Cílem semináře bude společně s učiteli téma kreativního přístupu k práci s informacemi a k učení uchopit, především v kontextu digitálních technologií – od blogů a interaktivních nástěnek, přes aplikace na tvorbu myšlenkových map až po využití umělé inteligence v běžné práci ve třídě. Příklady budou voleny především z předmětů humanitních a z informatiky, což ale nevylučuje zapojení učitelů jiných aprobací.

O lektorovi: Michal Černý působí jako odborný asistent na Katedře informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně, dlouhodobě se podílí ale také na vzdělávání budoucích sociálních pedagogů na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Odborně se profiluje v oblasti informační gramotnosti, technologií ve vzdělávání a změn, které tyto fenomény přinášejí do cílů vzdělávání. Původním vzděláním je středoškolský učitel. Je autorem více než dvou desítek knih (nejen) pro učitele a bezpočtu popularizačních i vědeckých článků.

Důležité informace
PořadatelJCMM, z. s. p. o.
Datum od7. června 2023
Datum do7. června 2023
Registrace do14. února 2023
Kapacita15
Počet hodin3
Registracehttps://kap.cepac.cz/ActivityRegistration.aspx?arId=63817441720710894765444846
Harmonogram
7. června 202314:00 - 17:00 (3:00)