Matematika beze strachu pro každého, pro žáka i učitele.(Přípravou žáka a manipulační aktivitou k porozumění podivným partiím matematiky)

M workshop pro pedagogy SŠ odborný lektor: RNDr. Iva Dřímalová, Ph.D. 5.6. 2024, sídlo JCMM, z. s. p. o. , Česká 11, Brno, SCIENCE CLUB 2. patro téma: Matematika beze strachu pro každého, pro žáka i učitele.(Přípravou žáka a manipulační aktivitou k porozumění podivným partiím matematiky),Rozsah kurzu:cca 180 minut = 3h hodiny složené jako 4x (30 minut práce, 10 minut přestávka/diskuse) + 20 minut rezerva Anotace:V každodenní výuce se často ocitneme v situaci, kdy žákům demonstrujeme odvození či  důkazy, přestože neplánujeme, že bychom od nich tuto dovednost vyžadovali. Dokážeme odvození zařadit do výuky tak, abychom si je trofli po žácích vyžadovat? M workshop ;Matematika beze strachu nabízí čtyři části, které reflektují tuto výzvu. V první části kurzu v řízené diskuzi probereme, zda má demonstrování různých odvození nebo důkazů smysl, kdy, pro koho a za jakých podmínek. Zamyslíme se nad tím, co žákům brání odvození pochopit a umět je samostatně zopakovat s porozuměním. Krátce se  seznámíte s pojmem self-efficacy v matematice. Proč odvození předvádět? Jak poznáme dopad takové aktivity? Zapojíme žáky nebo budeme pospíchat a jejich aktivitu nepotřebujeme? Proč? V druhé části kurzu zaměříme pozornost na odvození vzorce pro výpočet kořenů kvadratické rovnice. Má smysl vzorec odvozovat? V kurzu si představíme jeden způsob, jak to udělat tak, aby bylo odvození přístupné většině žáků ve třídě bez ohledu na typ školy. Hloubka odvození bude na typu školy samozřejmě záležet. Co chceme žákům předvedením odvození předat? Co jim brání v pochopení toho, co se děje? Dokážeme žáky zapojit? Dokážou vzorec odvodit sami? V této části kurzu nabídnu způsob, jak to provést. Identifikujeme překážky, které  žákům brání v pochopení tohoto matematického okamžiku. Třetí část kurzu nabízí manipulační aktivity, které vedou k odvození Euklidových vět, a čtvrtá část se zaměřuje na odvození Pythagorovy věty. Aktivity jsou navrženy tak, aby žákům připadaly snadné. Použijeme barevné papíry, nůžky a fixy. Aktivitu snadno modifikujete pro využití GeoGebry nebo 3D tiskárny. Aktivity jsou vymyšleny tak, aby žákům odvození připadala skutečně snadná. Budeme diskutovat o jejich časové náročnosti a v té souvislosti přirozeně o tom, zda to stojí za to. Co je cílem takových aktivit? Kdy je zařadit a kdy je  vynechat? Naď těmito otázkami budeme diskutovat v závěru kurzu. Kurz opustíte s nápady, které můžete hned využít ve své výuce, navíc vybaveni vlastnoručně vyrobenými pomůckami.   Mgr. Jana Adamová odborný garant MG a STEAM pro pedagogy projekt Implementace DZ JMK JCMM, z. s. p. o. Česká 166/ 11, Brno tel: +420 725 058 334 jana.adamova@jcmm.cz

Aktivita je realizována a financována v rámci projektu „Implementace DZ JMK“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, který je financován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Jihomoravským krajem.

 

Důležité informace
PořadatelJCMM, z. s. p. o.
Datum od5. června 2024
Datum do5. června 2024
Registrace do25. května 2024
Kapacita15
Obsazenost15
AdresaJCMM, Česká 11, Science klub 2. patro
Registracehttps://idz.cepac.cz/ActivityRegistration.aspx?arId=6384669530714667425261777
Harmonogram
5. června 202415:00 - 19:00 (4:00)